(wyciąg z regulaminu)

5.4. Termin realizacji liczony jest od momentu poprawnego złożenia zamówienia, czyli od przyjęcia i potwierdzenia.
5.4.1. Terminy realizacji różnią się w zależności od wybranego produktu oraz opcji wybieranych w danym produkcie. Terminy realizacji (określane w dniach roboczych) podawane są online w trakcie przeglądania produktów w sklepie lub w podsumowaniu zamówienia.
5.4.2. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
5.5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od potwierdzenia wpłaty za zamówienie oraz potwierdzenie prawidłowości złożonego zamówienia.
5.5.1. Za potwierdzenie wpłaty – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – uznaje się wpływ na rachunek bankowy lub rachunek rozliczeniowy Sprzedawcy.
5.5.2. Potwierdzenie prawidłowości złożonego zamówienia. Pracownik Sprzedawcy osobiście potwierdza prawidłowość złożonego zamówienia wraz z dostarczonymi materiałami. Prawidłowość złożonego zamówienia sprawdzana jest wyłącznie dla zamówień, które są opłacone.
5.5.2.1. W przypadku gdy do zrealizowania zlecenia konieczne jest wykonanie prac przygotowawczych lub adaptacyjnych (np. opracowanie i akceptacja projektu, przygotowanie plików lub innych prac niezbędnych do realizacji) początek biegu terminu realizacji może się przesunąć o czas potrzebny na te prace.
5.5.2.2. Informacja o poprawności i przyjęciu zamówienia do realizacji dokumentowana jest wysłaniem emaila potwierdzajacego przyjęcie do realizacji.
5.5.2.3. Obowiązującym terminem realizacji zamówienia (planowana data wysyłki) pozostaje zawsze informacja przesłana w emailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji.
5.6. Drukarnia nie odpowiada za wady i opóźnienia w realizacji zleceń wynikające z niewłaściwego przygotowania przez Klienta pliku wymaganego do realizacji zamówienia (niezgodnego ze specyfikacją techniczną podaną w zaleceniach) lub innego powodu który uniemożliwia jego wykorzystanie do poprawnej realizacji zamówienia.
5.7. Termin realizacji zamówienia lub jednej z jego pozycji może być niedotrzymany ze strony Sprzedawcy w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. awaria). W takim przypadku Klient jest o tym fakcie niezwłocznie informowany.