Warto stosować szablony przygotowane i możliwe do ściągnięcia na konkretnych stronach produktów.

Zawsze upewnij się, że masz odpowiednio dostosowany rozmiar dokumentu.

Skorzystaj z przygotowanej checklisty dla większej pewności przy przygotowywaniu pliku. 


ChecklistChecklist PDF

Kilka ogólnych wskazówek

Kolory
 • Przygotuj swoje pliki używając CMYK jako trybu kolorów, a nie RGB.
 • Używając kolorów specjalnych (Pantone), wprowadź żądane wartości w kanale kolorów lub przygotuj osobną stronę lub plik tylko dla tego koloru
 • Zalecamy tworzenie szarych obszarów w skali szarości (tinta koloru czarnego).
Rozmiar
 • Twórz pliki w ich ostatecznym rozmiarze.
 • Jeśli to możliwe, Twoje pliki zostaną automatycznie przeskalowane do formatu zamówienia. Należy pamiętać, że skalowanie mniejszego formatu do większego może prowadzić do obniżenia rozdzielczości. Na przykład skalowanie ulotki A5 do ulotki A4 może wpłynąć na rozdzielczość i utratę jakości.
Naddatki na przycinanie - spady
 • Aby uniknąć białych niedodrukowanych krawędzi, zawsze dodaj naddatek przycinania (spad) do zamówionego rozmiaru.
 • Standardowy naddatek na przycinanie: 2 mm
 • Upewnij się, że kolory, obrazy tła i układy rozciągają się na obszar spadu, aby uniknąć pozostawiania białych linii w wyniku tolerancji cięcia.
Margines bezpieczeństwa
 • Trzymaj całą zawartość co najmniej 3 mm od krawędzi gotowego rozmiaru.
 • W przypadku teczek, ulotek składanych itp. należy stosować margines bezpieczeństwa również przy zagięciach.
 • Unikaj w projektach stosowania ramek wokół strony. Z uwagi na tolerancję cięcia mechanicznego nierówności mogą być widoczne i wpływać na estetykę produktu końcowego.
Obrazy i rozdzielczości
 • Zdjęcia, obrazy i grafika: 300 dpi
 • Skale szarości i obrazy kolorowe: 300 dpi
 • Grafika liniowa (np. teksty w małej czcionce i rysunki): 1.200 dpi
 • Plakaty reklamowe, technologia reklamowa z tekstem: 150 dpi
 • Produkty wielkoformatowe: 72 dpi
Wagi linii
 • Druk CMYK: Grubość linii powinna wynosić co najmniej 0,1mm (0,250 pkt)
 • Hot-stamping/sitodruk/letterpress (tłoczenie wklęsłe): Grubość linii powinna wynosić co najmniej 0,15mm
 • Tłoczenie wypukłe: Grubość linii powinna wynosić co najmniej 0,2mm/0,5mm - w zależności od konfiguracji zamówienia (ustalane indywidualnie)
 • Zbyt cienkie linie mogą nie zostać wydrukowane lub być poprzerywane.
Formaty plików
 • Zawsze zapisuj swoje pliki w gotowych do druku, najlepiej PDF (PDF/X-4 lub PDF 1.6), JPG, TIFF, EPS.
 • Unikaj używania wielu warstw (treści opcjonalnej) w plikach PDF.
 • Zamień wszystkie mozliwe efekty takie jak przezroczystości, cienie itp. na spłaszczone mapy bitowe, aby uniknąć konwersji i zmiany kolorów.
Czcionki
 • Konwertuj czcionki na krzywe (wektory) lub osadź je, aby uniknąć rozbieżności krojów i upewnij się, że kodowanie czcionek w pliku PDF jest poprawne.
 • Unikaj składowych kolorów dla czarnego tekstu; zamiast tego ustaw kolor czcionki na 100% K.
 • Unikaj umieszczania jasnych cienkich czcionek na ciemnym tle. Z uwagi na naturalną dyspersję tonera lub farby cienkie elementy mogą być zalane.
 • Upewnij się, że różnica kolorów tła i czcionki jest wystarczająca.
Lakier UV i Metallic 3D (złocenie)
 • Przygotuj osobną stronę lub plik tylko dla lakieru UV lub złocenia - tzw. maskę. Elementy które mają być lakierowne lub złocone zaznacz czarnym kolorem. W przypadku efektu metellic 3D na stronach CMYK te elementy nie mogą się pojawiać (na przykład logo powinno być tylko na masce do złocenia).
 • Najmniejszy element nie powinien być mniejszy niż 0,4 mm, a odstępy między nimi nie mniejsze niż 0,5 mm. Jeśli te odstępy będą mniejsze to może nastąpić "zalanie" tej przerwy.
 • Nie projektuj lakieru UV wypukłego ani złoceń wypukłych do krawędzi. Należy zachować odstęp 3 mm.
Strony broszur i katalogów
 • W przypadku produktów wielostronicowych przygotuj pojedyncze strony ze spadami w kolejności sekwencyjnej.