Reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy

W trakcie trwania umowy Klient nie ma możliwości odstąpić od niej. Nie mają tu zastosowania ogólne przepisy dot. prawa do odstąpienia od umowy. Jest to spowodowane specyfiką zamawianych w Drukarni towarów i usług, które są wykonywane na konkretne zamówienie i Drukarnia nie ma możliwości ich ewentualnej dalszej sprzedaży.

Nakłady

Z uwagi na specyfikę produkcji w Drukarni otrzymana ilość zamówionego towaru może się różnić. W większości przypadków różnice te nie są większe niż +/- 5%. W przypadku bardziej zaawansowanych technologicznie towarów, np. wizytówek tłoczonych, lakierowanych punktowo UV lub hot-stamping różnice te mogą dochodzić do 10%.

Warunki reklamacji

1. Istnieją pewne ograniczenia technologiczne jakie narzuca druk offsetowy oraz druk cyfrowy. Niewielkie różnice kolorystyczne mogą wystąpić w stosunku do druku tej samej pracy na różnych maszynach i w różnym czasie. Różnice takie nie podlegają reklamacji.

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone niezwłocznie. Klient proszony jest o sporządzenie protokołu szkody z udziałem firmy spedycyjnej i powiadomić o tym Drukarnię.

3. Reklamacje dotyczące jakości usług lub produktów mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od chwili ich odbioru. Po zgłoszeniu reklamacji należy przesłać ją na piśmie na adres Drukarni. Należy również dostarczyć całość reklamowanej pozycji zamówienia, na adres Drukarni, za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Koszt przesyłki w przypadku uznania reklamacji pokryje Drukarnia.

4. Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.

5. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od otrzymania reklamowanego nakładu. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru poniesie Klient