Terminy realizacji

1. Terminy podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

2. Termin realizacji liczony jest od momentu poprawnego złożenia zamówienia, czyli od przyjęcia i potwierdzenia (patrz Regulamin §3.6)
Uwaga: termin realizacji nie uwzględnia dostawy przesyłki do Klienta, dlatego jeśli zlecenie ma zostać przesłane za pośrednictwem poczty lub kuriera należy uwzględnić czas potrzebny na realizację dostawy.

3. Maksymalny termin realizacji zamówienia jest określony przez zlecenie o najdłuższym terminie realizacji. *Jeśli np. kupowane są 2 produkty, z których jeden ma termin realizacji 3 dni robocze, a drugi 5 dni roboczych, to termin realizacji całego zamówienia wynosi 5 dni roboczych.

4. Obowiązującym terminem realizacji zamówienia pozostaje zawsze informacja przygotowana i przekazana przez pracownika Drukarni drogą telefoniczną bądź e-mailową jeśli taka miała miejsce. W przypadku gdy do zrealizowania zlecenia konieczne jest wykonanie prac przygotowawczych lub adaptacyjnych (np. opracowanie i akceptacja projektu, przygotowanie plików lub innych prac niezbędnych do realizacji) termin realizacji może się wydłużyć. O takim fakcie Klient jest również informowany.

5. Drukarnia nie odpowiada za wady i opóźnienia w realizacji zleceń wynikające z niewłaściwego przygotowania pliku komputerowego przez Klienta (niezgodnego ze specyfikacją techniczną podaną w zaleceniach) lub innego powodu który uniemożliwia jego wykorzystanie do poprawnej realizacji zamówienia.

6. Termin realizacji zamówienia lub jednej z jego pozycji może być niedotrzymany ze strony Drukarni w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. awaria). W takim przypadku Klient jest o tym fakcie informowany.

7. Drukarnia nie odpowiada za wady i opóźnienia w realizacji zleceń wynikające z wadliwego działania sterowników i oprogramowania Klienta.

8. Dostawa towaru do Klienta odbywa się za pośrednictwem firm spedycyjnych. Szczegółowe zasady dostawy produktów do domu Klienta określają regulaminy firm realizujących dostawę. Można również odebrać zamówienie osobiście w siedzibie naszej firmy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.