Szablony i makiety

Szablony

Przy produktach można znaleźć gotowe szablony przygotowane w różnych formatach. Bardzo przydatne przy projektowaniu. Zawierają linie oznaczające pola bezpieczne do umieszczania tekstów, obszary spadu, krawędzie, linie zginania itp. Wystarczy pobrać, otworzyć w aplikacji graficznej i projektować.

Pliki pomocy do projektowania

Przy niektórych produktach znajdują się opisy poprawnego przygotowania plików do druku. Zawierają informacje techniczne przydatne przy projektowaniu.

Przykłady poprawnie przygotowanych plików

Do niektórych produktów, szczególnie tych bardziej złożonych dołączone są przykładowe pliki. Pokazują praktyczne zastosowanie instrukcji i wskazówek. Są to przykłady jak powinny wyglądać pliki właściwie przygotowane i gotowe do druku.