Kategorie

Program zniżkowy dla resellerów.

Aby uzyskać rabat na nasze produkty oferowane na stronie internetowej należy spełnić następujące warunki:

1. Zajmować się zawodowo projektowaniem lub produkcją materiałów poligraficznych lub w jakikolwiek inny sposób być związanym z branżą poligraficzną.
2. Zarejestrować się i posiadać aktywne konto na stronie printagram.com

Procedura uzyskania rabatu.

3. Złożyć co najmniej 1 zamówienie na naszej stronie internetowej o dowolnej wartości. Pierwsze zamówienie zawsze jest realizowane na podstawie cen standardowych. 
4. Podczas składania pierwszego zamówienia prosimy o dokładne sprawdzenie danych firmy, która będzie płatnikiem. Na podstawie tych danych określane są późniejsze uprawnienia do przyznawania upustów.
5. Przesłać wniosek o przyznanie rabatu na adres info@printagram.com. Wniosek o treści "Proszę o przyznanie rabatu dla resellerów" należy poprzeć dołączając do niego skan dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności poligraficznej lub innej związanej z projektowaniem graficznym. 
6. Po akceptacji wniosku przesyłamy emaila z potwierdzeniem. Od tego momentu wszystkie ceny na stronach produktów będą po zalogowaniu wyświetlać się z upustem.

Wysokości rabatów

7. Wysokości rabatów zależą od sumy kwot zamówień złożonych po 1.06.2017 r. 
8. Zakresy rabatów: 0-5000 zł - 5%, 5000-15000 zł - 10%, pow. 15000 zł - 15%
9. Zmiany w wysokości rabatów dokonywane są na poczatku każdego miesiąca.

Funkcjonowanie systemu rabatów w praktyce.

Identyfikacja klienta i jego uprawnień.

10. Rabat NIE jest przydzielany użytkownikowi (osobie która się loguje). Rabat przyznawany jest konkretnej firmie, na którą wystawiane są faktury. Oznacza to, że użytkownik uzyska rabat tylko wtedy, jeśli płatnikiem zamówienia będzie firma uprawniona do otrzymania upustu. Istnieje też możliwość taka, że kilku użytkowników może składać zamówienia w imieniu jednej uprawnionej do otrzymania upustu firmy (na przyład kilku różnych pracowników lub współwłaścicieli tej samej firmy).
11. System automatycznie określa te uprawnienia na podstawie danych podawanych do fakturowania takich jak Nazwa, Adres, NIP które definiują uprawnioną firmę w naszym systemie.

Składanie zamówień z rabatem.

12. Aby uzyskać rabat podczas składania zamówienia dane do faktury muszą być identyczne z danymi firmy uprawnionej. Rabat nie będzie przyznawany w przypadku gdy użytkownik zmieni dane firmy do wystawienia faktury, bądź pomyli się we wprowadzaniu danych (dane muszą być identyczne - włącznie ze spacjami, kropkami itp.).
13. Jeśli formalnie nastąpiła zmiana danych firmy należy ten fakt zgłosić. Po uaktualnieniu danych w naszym systemie będzie można ponownie korzystać z przyznanego rabatu.